Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Elektroniske system

Bodø kommune har et felles sak-/arkivsystem for saksbehandling i alle enheter.

For annen saksbehandling benyttes fagsystemer og databaser til å holde orden på informasjon om kommunens virksomhet, publikumsforvaltning og tjenester. Slik informasjon er tilgjengelig ved henvendelse til kommunen, ev. til depotinstitusjonen for opplysninger som ligger i avleverte system, databaser og registre.

De elektroniske systemene kan deles inn i to hovedgrupper:

  • sak-/arkivsystem
  • fagsystem

Sak-/arkivsystem er system hvor en journalfører dokumenter som lagres i saksmapper i saksarkiv og andre arkivdeler som personalsaker, bygge- og delingssaker, og/eller utvalgssaker. Bodø kommune bruker Elements.

Med fagsystem mener vi spesialiserte fagsystem for tjenesteområder som ligger utenfor sak-/arkivsystemet. Slike fagsystem kan være; klientarkiv, pasientarkiv, barnehagesøkere, skoleelever m.m. 

Laster...