Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Prosjektbeskrivelse arkivplan

 

I september 2014 hadde Bodø kommune tilsyn av statsarkivet i Trondheim. Et av avvikene var manglende arkivplan. Frist for å utarbeide denne ble satt til 1.kvartal 2016. Det er et klart krav at kommuner skal ha en arkivplan. (arkivforskriften § 2-2) 

 

Det ble satt ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidet planen, men resten av personalgruppa ved arkiv har løpende vært orientert og hatt muligheter for å komme med innspill. 

 Det ble avviklet arbeidsmøter hver uke og det ble hentet inn faglig bistand fra Arkiv i Nordland når det var behov for det. 

 Arkivplan.no ble benyttet som arbeidsverktøy etter hvert som arbeidsgruppas arbeid gikk fremover. 

Mål:

 

Bodø kommune skal ha en arkivplan innen første kvartal 2016

 

Effektmål 

 

-       Forankre respekt og forståelse for arkivfaglig arbeid både hos ledelse og resten av organisasjonen

-       Kvalitetssikret oversikt over strukturer og systemer i kommunens arkiv i henhold til gjeldende lovverk (arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven)

-       Sikre et godt utgangspunkt for videre rekruttering av arkivarer

-       Være styrket i møte med nye utfordringer som kommunesammenslåinger og den digitale utviklingen av offentlig sektor

 

 

Resultatmål 

 

-       Rutiner som sikrer god arkivdanning internt i arkivet og med samarbeidspartnere

-       Systemoversikt og systemansvar

-       Struktur for kurs og gode brukerveiledninger i ePhorte

-       Kartlegging av fjernarkiv

-       Plan for deponering

for perioden fra og med dd.mm.åååå

Planen er vedtatt av rådmann dd.mm.åååå.

Planen vil bli revidert innen utgangen av juni 2017.

Laster...